Zielone miasto oczami uczniów oraz ekspertów Nhood Polska i Centrum UNEP/GRID Warszawa

29. 06. 2022

Ponad 100 uczniów z dwóch szkół w warszawskim Wilanowie wzięło udział w warsztatach ekologicznych pt. „Zielone miasto z klimatem” poświęconych przeciwdziałaniu zmianie klimatu, kształtowaniu zieleni w miastach oraz projektowaniu ekologicznych rozwiązań. W trakcie zajęć młodzież szukała odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję pełni miejska zieleń oraz jak tworzyć przyjazną, ekologiczną przestrzeń miejską.

Co zrobić, żeby miasto stawało się przestrzenią przyjazną mieszkańcom i środowisku – to zagadnienie jest bliskie każdemu mieszkańcowi, w tym młodym warszawiakom, którzy chętnie angażują się w inicjatywny na rzecz zapobiegania zmianie klimatu. Podczas praktycznych warsztatów, które odbywały się w dwóch warszawskich szkołach uczniowie, rozmawiali o tym, co dzieje się z klimatem oraz jak zachodzące zmiany wpływają na życie roślin i zwierząt, a także zastanawiali się, jak projektowanie przestrzeni zielonych wspiera miejską przyrodę i życie ludzi.

Warsztaty poprowadzili eksperci z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, organizacji, która realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), oraz firmy Nhood Polska, która tworzy nowoczesne wielofunkcyjne projekty, realizując strategię potrójnego pozytywnego wpływu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

– Dzięki udziałowi w warsztatach młodzież przekonała się, że człowiek może przeciwdziałać zmianie klimatu i kształtować przyjazne, ekologiczne otoczenie. Uczestnicy dowiedzieli się, jak zieleń wpływa na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Dyskutowaliśmy o tym, jakie korzyści, czyli tzw. usługi ekosystemowe, przynosi jej obecność i jaka jest ich wartość. Podczas praktycznych zajęć, gier edukacyjnych i warsztatów w terenie młodzież poznawała zagadnienia związane z bioróżnorodnością oraz zieloną i błękitną infrastrukturą – mówi Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, dyrektor ds. edukacji w UNEP/GRID Warszawa.

W trakcie spotkania młodzi uczestnicy przekonali się również, że zieleń miejską tworzą nie tylko parki, trawniki i skwery, lecz również wiele innych rozwiązań. Piotr Chmielewski, reprezentujący Nhood Polska, pokazywał uczestnikom warsztatów, że nowoczesna architektura może być przyjazna środowisku i wspierać procesy biologiczne, które w nim zachodzą, a także służyć lokalnym społecznościom.

– Rozwiązania zaplanowane w naszej nowej, wielofunkcyjnej inwestycji Wilanów Park pokazują, że projektowanie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest możliwe, a obiekt może pozytywnie oddziaływać na otoczenie w trzech obszarach – społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Chcemy, aby nasz projekt w Wilanowie tworzył przyjazne sąsiedztwo, w którym mieszkańcy mogą zaspokoić wszystkie potrzeby związane z mieszkaniem, pracą, nauką i spędzaniem czasu wolnego. Dlatego zapraszamy ich do współtworzenia założeń ich koncepcji architektonicznych – mówi Agnieszka Gutowska dyrektor marketingu, komunikacji i CSR Nhood Polska.

W wielofunkcyjnej inwestycji Wilanów Park zastosowanych będzie wiele ekologicznych rozwiązań, takich jak pozyskiwanie energii słonecznej, retencja wody deszczowej oraz zapewnienie bioróżnorodności. Nasadzenia drzew w ogólnodostępnym 2-hektarowym parku miejskim zostały zaplanowane bezpośrednio w gruncie, gdzie pod ziemią nie będzie garażu. Obecność łąk kwietnych i różnego rodzaju gatunków roślin, w tym drzew owocowych, pozytywnie wpłynie na bioróżnorodność przestrzeni.

Warsztaty pt. „Zielone miasto z klimatem” zostały przeprowadzone z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowego Programu GLOBE (ang. Global Learning and Observations to Benefit the Environment), którego koordynatorem w Polsce jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W ramach Programu, młodzież z całego świata angażuje się w badania i obserwacje stanu środowiska, pozyskując dane wykorzystywane m.in. przez naukowców z NASA. Dzięki udziałowi w warsztatach szkoły mogą przystąpić do społeczności GLOBE.