Nhood Polska partnerem wydarzenia „Only One Earth” z okazji 50-lecia Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska

3. 06. 2022

– Troska o środowisko jest jednym z filarów naszej strategii potrójnego pozytywnego wpływu #People #Planet #Profit. Działając odpowiedzialnie w zakresie wykorzystania energii, mobilności i bioróżnorodności w zarządzanych obiektach, ograniczamy nasz ślad węglowy. Aktywnie włączamy się w działania instytucji wspierających zrównoważony rozwój – podkreśla Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, komunikacji i CSR w Nhood Polska.

Nhood Polska od kilku lat współpracuje z Centrum United Nations Environment Programme/GRID Warszawa – organizacją, która realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP).

Z okazji 50-lecia Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska oraz 50-lecia Konferencji Sztokholmskiej, podczas której powołano tę inicjatywę, w Warszawie 3 czerwca odbyła się konferencja pt. „Only One Earth”. Nhood Polska jest partnerem tego wydarzenia, a przedstawiciele firmy wzięli w nim udział.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o aktualnych wyzwaniach na rzecz klimatu. Spotkanie zakończyło uroczyste odczytanie manifestu #OnlyOneEarth zawierającego deklarację wsparcia realizowanych przez ONZ aktywności na rzecz ochrony klimatu, troski o pokój, dobrostan i sprawiedliwość na świecie.

Z manifestem można zapoznać się na stronie www.DlaPlanety.pl

Nhood Polska wspiera kampanię „Only One Earth”, przypominającą, jak ważne są działania, dzięki którym pewnego dnia będzie można żyć na Ziemi w zgodzie z naturą i sobą nawzajem. Na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych zarządzanych przez Nhood Polska centrów i galerii handlowych zostaną opublikowane informacje na temat kluczowych działań UNEP, które organizacja podejmowała przez pół wieku istnienia. Wśród wciąż aktualnych zagadnień pozostają m.in. jakość ekosystemów mórz i oceanów, pustynnienie czy szczelność warstwy ozonowej.

Temat Światowego Dnia Środowiska buduje co roku w Polsce kontekst dla działań w całorocznej kampanii społecznej „Zielona Wstążka #DlaPlanety”.