Nhood Polska prezentuje raport zrównoważonego rozwoju za 2020 rok

Firma Nhood Polska opublikowała doroczny raport działań na rzecz zrównoważonego rozwoju zrealizowanych w 2020 roku. Obszerny materiał zawiera szczegółowy opis realizacji strategii CSR obejmującej trzy obszary – People, Planet, Profit – na które Nhood chce wywierać pozytywny wpływ.

Publikację podzielono na dwie części. W pierwszej zaprezentowano założenia strategii zrównoważonego rozwoju, najważniejsze wartości, inicjatywy kierowane do pracowników firmy, różnorodne formy współpracy z otoczeniem biznesowym i interesariuszami, a także działalność charytatywną oraz aktywności na rzecz klimatu. Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań są otrzymane przez Nhood certyfikaty i wyróżnienia. W publikacji można znaleźć także opis udogodnień w zarządzanych przez Nhood centrach handlowych oraz prezentację nowych projektów, nad którymi obecnie pracuje firma.

POBIERZ RAPORT

Druga część raportu to prezentacja programu „Dobry sąsiad”, skierowanego do lokalnych społeczności, który Nhood realizuje od 2012 roku. Program „Dobry sąsiad” powstaje poprzez dialog z lokalną społecznością. Dzięki temu odpowiada na jej najważniejsze potrzeby, wspiera działające w otoczeniu zarządzanych przez Nhood centrów handlowych organizacje pozarządowe i fundacje, a także lokalnych twórców i rzemieślników oraz odzwierciedla różnorodność regionów.

– Realizowaliśmy nasz program CSR nawet w czasie najbardziej surowych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. Organizowane przez nas w tym okresie wydarzenia skupiały się na wsparciu lokalnych społeczności i instytucji pomagających potrzebującym. Włączaliśmy się również w różnorodne inicjatywy lokalne. Kiedy sytuacja epidemiczna poprawiła się, zaprosiliśmy naszych gości do udziału w hybrydowych wydarzeniach, łączących aktywności w centrach handlowych z propozycjami online – mówi Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, lider CSR i komunikacji w Nhood Polska.

Raport można pobrać ze strony internetowej Nhood Polska. Jest dostępny pod linkiem