Nhood rozszerza kompetencje i powiększa zespół

25. 11. 2021

Nhood Polska pracuje nad nowymi projektami mixed-use i rozszerza ofertę usługową kierowaną do partnerów na rynku nieruchomości. Obejmuje ona kluczowe kompetencje firmy, w tym asset management, usługi deweloperskie oraz rozwój i zarządzanie nieruchomościami. Dlatego też Nhood Polska powiększył zespół o dwóch dyrektorów – Joannę Kłusek, która objęła stanowisko dyrektora zarządzania aktywami oraz Marcina Stokowca, który pełni funkcję dyrektora rozwoju.

Firma Nhood Polska odpowiada za kompleksową obsługę 24 obiektów Ceetrus Polska, w tym 22 Centrów Handlowych Auchan oraz Galerii Bronowice i Galerii Łomianki, realizuje mandat agencyjny na rzecz 28 obiektów z hipermarketem Auchan, zarządza bankiem ziemi o powierzchni 230 hektarów, a także realizuje nowe inwestycje mixed-use. W przyszłości Nhood chce rozszerzać katalog oferowanych usług oraz otworzyć się na współpracę z nowymi partnerami biznesowymi. Dlatego rozwija swój zespół i rozszerza kompetencje.

Nowy dział zarządzania aktywami w Nhood Polska

W tym roku w strukturach firmy powstał zespół ds. zarządzania aktywami odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii zarządzania nieruchomościami, zapewnienie wzrostu wartości nieruchomości, poprawę przepływów pieniężnych oraz zapewnienie rentowności realizowanych projektów. Dział zarządzania aktywami odpowiada za działania zmierzające do wzrostu wartości obsługiwanego przez Nhood Polska banku ziemi.

Za wdrożenie strategii asset management i jej realizację odpowiada Joanna Kłusek, dyrektor zarządzania aktywami. Joanna Kłusek, która dołączyła do zespołu w 2021 roku, ma ponad 13-letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych. Zanim rozpoczęła pracę w Nhood Polska przez blisko 6 lat kierowała działem Retail Asset Services w Cushman & Wakefield.

– Portfolio Nhood obejmuje liczne obiekty o zróżnicowanej pozycji na rynku. Zadaniem, jakie stoi przed kierowanym przeze mnie zespołem, jest stworzenie strategii, która zapewni wzrost ich wartości, optymalizację kosztów i przychodów oraz pozycjonowanie umożliwiające trwały wzrost generowanych przez nie wyników. Działania zespołu zarządzania aktywami obejmują również rozległy, należący do Ceetrus bank ziemi oraz projekty deweloperskie – mówi Joanna Kłusek, dyrektor zarządzania aktywami w Nhood Poland. – Dzięki międzynarodowemu know-how Nhood oraz wieloletniemu doświadczeniu na rynku jesteśmy otwarci na współpracę z zewnętrznymi partnerami – dodaje.


Zmiany personalne w dziale development odpowiedzialnym za rozwój nieruchomości

Nowe inwestycje, nad którymi firma Nhood pracuje w całej Europie, wpisują się w ideę piętnastominutowego miasta i tworzą nową tkankę miejską, korzystnie wpływającą na otoczenie w trzech obszarach – społecznym, ekologicznym i gospodarczym (People, Planet, Profit). W Polsce Nhood intensywnie pracuje nad kilkoma projektami mixed-use. Ze względu na wielowymiarowy charakter realizowanych projektów Nhood Polska rozwija zespół development, który odpowiada za przygotowanie i realizację inwestycji. Od października br. kieruje nim Marcin Stokowiec, dyrektor rozwoju.

Marcin Stokowiec ma kilkunastoletnie, eksperckie doświadczenie w branży retail. Zanim rozpoczął współpracę z firmą Nhood pełnił funkcje kierownicze w spółkach Apsys Polska, Mace Polska oraz Plaza Centers i odpowiadał za realizację znaczących inwestycji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

– Dział nowych inwestycji i rozwoju nieruchomości Nhood Polska realizuje unikatowe, interdyscyplinarne projekty na szeroką skalę. Podejmujemy szerokie działania, m.in. korzystamy z projektowania partycypacyjnego, ściśle współpracujemy z administracją lokalną, koordynujemy pracę wielu podmiotów zewnętrznych zaangażowanych w przygotowanie i realizację inwestycji. Połączenie tych obszarów to ambitne zadanie. Liczę na to, że dzięki współpracy zespołu i wieloletniemu doświadczeniu w branży osiągniemy wspólnie wiele sukcesów na polskim rynku – mówi Marcin Stokowiec, dyrektor rozwoju Nhood Polska.

 

Obecnie dział nowych inwestycji Nhood Polska realizuje dwa wielofunkcyjne projekty. Pierwszy z nich to Wilanów Park w warszawskiej dzielnicy Wilanów – nowoczesny i wyczekiwany przez mieszkańców stolicy projekt, który już na etapie dopracowywania jest pozytywnie postrzegany przez potencjalnych najemców i cieszy się wśród nich dużym zainteresowaniem. Drugą inwestycją mixed-use, nad którą obecnie pracuje zespół Nhood jest Projekt Piaseczno na terenie dawnej zajezdni autobusowej i trolejbusowej w Piasecznie pod Warszawą. Te nowoczesne inwestycje połączą w sobie funkcje handlowe, gastronomię, usługi, rozrywkę oraz przestrzeń biurową. Dzięki temu mieszkańcy zyskają nowe kwartały miejskie, gdzie będą mogli zaspokoić wszystkie codzienne potrzeby. Zespół Nhood Polska planuje również modernizacje i rozbudowy istniejących od lat obiektów Ceetrus.

 

Dostawca usług dla branży nieruchomości komercyjnych

Nhood Polska wraz z rozwojem zespołu planuje rozszerzać portfolio mandatów i zaprasza do współpracy podmioty zewnętrzne.

– Unikatowe doświadczenie wynikające z obecności w 10 krajach Europy oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednym z największych portfolio w Polsce sprawia, że możemy zaoferować podmiotom z branży nieruchomości profesjonalne usługi w szerokim zakresie. Zainteresowane podmioty zachęcamy do kontaktu z nowymi managerami w naszym zespole – mówi Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Polska.