NhoodPolska partnerem Global Compact Network Poland

6. 05. 2021

Na początku maja 2021 roku firma Nhood Polska dołączyła do programu partnerskiego UN Global Compact Network Poland i tym samym została członkiem międzynarodowej społeczności wspierającej realizację zasad zrównoważonego rozwoju.

W ramach partnerstwa z UN Global Compact Network Poland firma Nhood Polska będzie aktywnie uczestniczyła w programie „Standard etyki” poprzez udział w poprzez udział w inicjatywach i badaniach oraz udział w wydarzeniach tematycznych. Firma uczestniczy również w programie „Równe szanse w biznesie” na rzecz znoszenia ograniczeń równości płci, który wyznacza cele korporacyjne w zakresie równej reprezentacji kobiet i przywództwa w biznesie.

– Udział w inicjatywach podejmowanych przez UN Global Compact Network to kolejny krok w realizacji naszej strategii potrójnego pozytywnego wpływu – People, Planet, Profit. Jesteśmy dumni, że poprzez partnerstwo z tak znaczącą organizacją, będziemy mogli szerzej promować założenia zrównoważonego rozwoju – mówi Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, lider komunikacji i CSR w Nhood Polska.

Powstała w lipcu 2001 roku Global Compact Polska jest siecią krajową z niezależnym sekretariatem prowadzonym oraz zarządzanym przez Fundację Global Compact Poland, stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny dla polskich członków oraz sygnatariuszy UN Global Compact. Organizacja identyfikuje wyzwania i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zapewnia swoim członkom wsparcie merytoryczne, udział w programach i projektach, jednocześnie szeroko promując działania na rzecz realizacji celów ONZ.

Wszystkie inicjatywy UN Global Compact Network Poland są podejmowane we współpracy ze światem biznesu, administracją rządową, ekspertami oraz społeczeństwem obywatelskim.