Pięć obiektów zarządzanych przez Nhood Polska z certyfikatem BREEAM In-Use

5. 05. 2021

Certyfikaty i wyróżnienia są potwierdzeniem działań Nhood na rzecz zrównoważonego rozwoju i skutecznej realizacji strategii potrójnego pozytywnego wpływu – People, Planet, Profit.

Spośród obiektów handlowych zarządzanych przez Nhood Polska, pięć posiada międzynarodowe certyfikaty BREEAM In-Use, potwierdzające, że w centach handlowych są stosowane ekologiczne rozwiązania, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zarówno w zakresie funkcjonowania budynku, jak i sposobu zarządzania nim.

W sierpniu 2020 roku certyfikat BREEAM In-Use z oceną „doskonały” w kategorii Building Management i ocenę bardzo dobrą w kategorii Asset Performance otrzymało podwrocławskie Centrum Handlowe Auchan Bielany.  Z kolei w 2018 roku te prestiżowe certyfikaty branżowe w kategorii Asset Performance oraz Building Management otrzymały Centrum Handlowe Auchan Gdańsk, Centrum Handlowe Auchan Hetmańska oraz Galeria Bronowice. W 2019 roku wymienione obiekty oraz Galeria Łomianki otrzymały decyzję o przedłużeniu certyfikatów.

Obecnie zespół Nhood Polska ubiega się o uzyskanie certyfikatu dla kolejnych centrów handlowych z portfolio.