Publiczny park na warszawskim Wilanowie zobowiązaniem klimatycznym Nhood Polska

20. 09. 2021

Nhood Polska podczas wydarzenia pod hasłem „Kultura, Natura, Przyszłość” w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie uroczyście złożył zobowiązanie klimatyczne powstanie dwuhektarowego, publicznego parku w ramach projektu Wilanów Park. Dzięki zasadzonej w parku roślinności absorbcja dwutlenku węgla wyniesie 500 kg, a produkcja tlenu 370 kg rocznie.

Uczestnicy wydarzenia powiązanego z obchodami 30 lat działalności Centrum UN Environment Programme / GRID-Warszawa rozmawiali w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na temat kultury, natury i przyszłości w kontekście zrównoważonego rozwoju i troski o planetę.

Strategicznym partnerem wydarzenia był Nhood Polska. Firma kieruje się zasadą potrójnego pozytywnego wpływu na lokalne społeczności, środowisko i gospodarkę: People, Planet, Profit. Pracując nad nowymi wielofunkcyjnymi inwestycjami, dba o to, żeby powstawały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ogranicza ślad węglowy, a także prowadzi akcje na rzecz edukacji ekologicznej. Inwestycją mixed-use, która wyraża powyższą ideę Nhood, jest Wilanów Park.

W jednym z paneli tematycznych pt. „Społeczność biznesu tworzy kulturę zmian dla klimatu: ślad węglowy i kompensacja” udział wzięła Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Polska.

– Nieruchomość komercyjna to bardzo skomplikowany układ wielu grup interesariuszy, z którymi współpracujemy m.in. w zakresie oszczędności zużycia energii, zapewnienia bioróżnorodności i rozwoju mobilności w odniesieniu do zielonego transportu – mówiła Ada Walentek. Podkreśliła jednocześnie, że dobrym przykładem obiektu tworzonego według zasad zrównoważonego rozwoju jest Wilanów Park.

Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Bolesław Rok, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, który podzielił się spostrzeżeniem dotyczącym Wilanów Park: – Inwestycja Wilanów Park jest projektem unikatowym. Projekt prowadzony przez firmę Nhood jest nie tylko atrakcyjny wizualnie. To, co w nim intrygujące, to widoczna próba przekazania wewnętrznych wartości firmy na zewnątrz – powiedział.

Dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju i wpływu biznesu na otoczenie były kontynuowane podczas międzysektorowego dialogu, czyli tematycznych spotkań przy stolikach.

Szczególnym momentem wydarzenia było symboliczne złożenie przez przedstawicieli biznesu zobowiązań klimatycznych, które mają zostać zrealizowane do 2030 roku. Swoje zobowiązanie mające pozytywnie wpłynąć na sytuację przyszłych pokoleń Nhood Polska odniósł do wielofunkcyjnej inwestycji na warszawskim Wilanowie, w której powstanie jest zaangażowany. Pod nazwą Wilanów Park kryje się wyjątkowa przestrzeń przeznaczona dla lokalnej społeczności, która mieścić się będzie zaledwie kilka minut spacerem od miejsca złożenia deklaracji zamkniętych w tzw. kapsule dla klimatu.

Zobowiązanie Klimatyczne Nhood Polska brzmi: – Deklarujemy powstanie dwuhektarowego parku w ramach naszego projektu Wilanów Park. Dzięki roślinności w parku absorbcja dwutlenku węgla wyniesie 500 kg, a produkcja tlenu 370 kg rocznie.

Kapsuła zostanie oficjalnie otwarta za 9 lat, by sprawdzić, czy deklaracje biznesu zostały spełnione.

Wydarzenie zakończyło uroczyste spotkanie wieczorne, gdzie przedstawiciele nauki, administracji publicznej, ambasad, biznesu i środowiska artystycznego, a także autorytetów zaangażowanych w ochronę środowiska mieli okazję do wymiany poglądów i nawiązania relacji.

Wśród znamienitych uczestników byli m.in. Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, Frédéric Billet, Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, Alexander Caldas, Science Division, United Nations Environment Programme (UNEP), Wojciech Nowicki, prezes Narodowej Fundacji Ochrony i Środowiska, Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID – Warszawa, Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, Jacek Bożek, prezes Fundacji GAJA, Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego. W trakcie wieczoru miała miejsce premiera wersji kameralnej utworu pt. „Elements | Żywioły” kompozytora Pawła Pudło.

W firmowej strefie Nhood Polska przedstawiciele firmy przybliżali swoim gościom realizowane projekty, które wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest wspomniana inwestycja mixed-use Wilanów Park.

Nhood Polska jest partnerem strategicznym wydarzenia z okazji 30 lat działalności Centrum UN Environment Programme / GRID-Warszawa pod hasłem „Kultura, Natura, Przyszłość”, które miało miejsce 16 września 2021 roku w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.