Wilanów Park

Ideą projektu Wilanów Park jest stworzenie miejsca wpisującego się w lokalne potrzeby mieszkańców Wilanowa i okolic. Teren inwestycji zajmuje przestrzeń ponad 7 hektarów, z czego na dwóch znajdzie się park miejski oraz ogólnodostępne przestrzenie dla mieszkańców. Projekt terenu zielonego powstanie w ramach otwartego konkursu dla architektów. Wytyczne konkursowe powstały na podstawie opinii mieszkańców dzielnicy, zebranych podczas tzw. Rozmów sąsiedzkich, czyli cyklu konsultacji z lokalną społecznością. Zaplanowany na tym terenie budynek całorocznej oranżerii ma wraz z parkiem tworzyć spójny zielony kompleks. Funkcje handlowe obejmą mniej niż 50 proc. zabudowy. Pozostałą powierzchnię przewidziano dla gastronomii, rozrywki, przestrzeni biurowych i coworkingowych oraz hotelu.

LUDZIE/PEOPLE

  • Ogólnodostępny park miejski zaprojektowany we współpracy z lokalną społecznością
  • Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenów zielonych

PLANETA/PLANET

  • Dwuhektarowy park miejski, który zapewni bioróżnorodność okolicy
  • Rozwiązania zapewniające lokalną retencję wód opadowych
  • Wykorzystanie energii słonecznej
  • Stacje rowerów miejskich i cargo

GOSPODARKA/PROFIT

  • Biura i przestrzenie coworkingowe
  • Rozwój lokalnego biznesu – miejscowy najemcy będą współtworzyć ofertę