Z myślą o zrównoważonych miastach, ich mieszkańcach i przyszłości Nhood Polska partnerem strategicznym 10. edycji programu Eco-Miasto

7. 03. 2023

„Miasto. Ludzie. Przyszłość” to tytuł jubileuszowej 10. edycji międzynarodowego projektu „Eco-Miasto”, którego inauguracja odbyła się 2 marca w Warszawie. Nhood Polska aktywnie wspiera tę inicjatywę od kilku lat jako partner, a eksperci firmy prowadzą szkolenia i uczestniczą w dyskusjach panelowych. 

Projekt „Eco-Miasto”, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonych przestrzeni miejskich jest inicjatywą Ambasady Francji w Polsce, realizowaną we współpracy z partnerami. Od wielu lat są nimi Centrum UN Environment Programme/GRID Warszawa oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jubileuszowa edycja projektu „Eco-miasto”

Konferencję inaugurującą 10. edycję projektu Eco-Miasto otworzyli Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce, Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa oraz Sebastian Barkowski, pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. międzynarodowej współpracy klimatycznej i energetycznej. Wszyscy podkreślali konieczność transformacji ekologicznej miast i wdrażanie rozwiązań, które będą wspierały zapobieganie zmianom klimatu i integrację mieszkańców.

W trakcie konferencji zespół Nhood Polska reprezentowały Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Polska oraz Agnieszka Gutowska, dyrektor komunikacji, marketingu i CSR Nhood Polska.

Uniwersalna idea 15-minutowego miasta

Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Carlos Moreno z Uniwersytetu Panthéon-Sorbonne, autor koncepcji urbanistycznej 15-minutowego miasta, który w tym roku będzie honorowym jurorem konkursu „Eco-miasto 2023”. Carlos Moreno przekonywał, że 15-minutowe miasto to zrównoważone miejsce, sprawiedliwe społecznie, przyjazne mieszkańcom, środowisku i dobrze prosperujące ekonomicznie. Aby osiągnąć ten stan, niezbędna jest transformacja miast poprzez regenerację ekosystemów, tworzenie miejsc pracy i warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a także działania sprzyjające odnowieniu więzi społecznych i zapobiegające wykluczeniu jakichkolwiek grup. Zdaniem prof. Moreno jest to uniwersalna koncepcja, ciesząca się coraz większym zainteresowaniem w wielu miejscach na świecie.

Z koncepcją 15-minutowego miasta wiąże się metodologia, która wyznacza kierunki zmian i zaleca wprowadzenie do przestrzenie miejskiej kilku funkcji związanych z zapewnieniem mieszkań, miejsc pracy bez konieczności długich podróży, dostępem do usług i ochrony zdrowia, stworzeniem przestrzeni publicznych dla mieszkańców – a także podjęcia działań na rzecz zapewnienia miastom odporności na zmiany klimatyczne. Dzięki temu powstają przestrzenie, gdzie mieszkańcy zmieniają rytm życia i nie tracą czasu na wielogodzinne przemieszczanie się, a miejsca stają się wielofunkcyjne. Ograniczenie mobilności wpływa pozytywnie na zmniejszenie zmian klimatycznych, a mieszkańcy odbudowują więzi społeczne.  

Miasto przyjazne ludziom i środowisku

O praktycznych zastosowaniach koncepcji 15-minutowego miasta rozmawiały uczestniczki panelu pt. „Miasto, natura, człowiek”. Wśród prelegentek były Claire Bouchart, zastępca dyrektora gabinetu Patrice’a Vergriete, przewodniczącego Stowarzyszenia France Ville Durable, Mera Dunkierki i przewodniczącego związku gmin miejskich Dunkierki, Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy oraz Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Poland. Panel poprowadziła Marta Wierzbowska-Kujda, redaktor naczelna portalu „Teraz Środowisko”.

Ada Walentek, która zaprezentowała działania podejmowane przez Nhood Polska na rzecz zrównoważonych miast podkreślała, że aktywności deweloperów zaangażowanych w tworzenie nowoczesnych tkanek miejskich muszą objąć zarówno istniejące już obiekty, jak i nowe projekty.

Modernizując budynki, należy je przekształcać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nhood Polska objął 100 proc. zarządzanych obiektów handlowych zieloną certyfikacją BREEAM i realizuje kompleksowy program bioróżnorodności na terenach zielonych, które do nich należą.

W pracy nad nowymi projektami Nhood stawia sobie wysokie wymagania związane z pozytywnym wpływem na środowisko. Jako przykład Ada Walentek podała inwestycję Wilanów Park, w ramach której powstanie 2-hektarowy park miejski. Zapewni on zieloną przestrzeń dla mieszkańców, która znacząco wpłynie na produkcję tlenu dla dzielnicy. Wilanów Park będzie projektem połączonym z tkanką miejską i wzbogacający okolicę o nowe funkcje. Ada Walentek podkreślała, że w trakcie pracy nad tym projektem Nhood Polska stosuje projektowanie partycypacyjne. Przypominała, że „Rozmowy sąsiedzkie”, w których brali udział mieszkańcy Wilanowa pozwoliły na stworzenie założeń parku miejskiego w ramach Wilanów Park. Również podczas prac nad inwestycją w Góraszce, Nhood zaprasza mieszkańców do konsultacji i organizuje wiele wydarzeń, które mają na celu edukację ekologiczną. Ten projekt również wprowadzi nowe funkcje w okolicy i zapewni mieszkańcom przestrzeń do rodzinnej rozrywki i rekreacji.

O roli wielofunkcyjnych projektów w budowaniu zielonej i błękitnej infrastruktury przedstawiciele Nhood Polska będą mówili również podczas webinarium dla przedstawicieli miast, które odbędzie się w ramach projektu „Eco-Miasto 2023”.

W ramach jubileuszowej edycji projektu „Eco-Miasto” odbędzie się również konkurs dla miast. Od 2 marca przedstawiciele urzędów miast mogą zgłaszać projekty w 4 kategoriach: odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym, zielono-błękitna infrastruktura i gospodarka wodna, zrównoważona mobilność, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i jakość powietrza.